Ένα απόσπασμα από τη διδασκαλία του Λεμφικού μασάζ Σώματος...